Spesialist

Hjertespesialist 

Hos Mosaic Medical kan du få en grundig hjertesjekk for å avdekke om du har økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom. 

Hjerte- og karsykdommer er en av de hyppigste dødsårsakene i Norge. Mange har økt risikofaktorer uten å vite om det. 

 

Vi tilbyr grundig hjerteutredning, ingen ventetid og uten henvisning.

Hvem bør sjekke hjertet sitt?
Undersøkelse hos hjertespesialist kan være aktuelt dersom du opplever symptomer som:

– Smerter i brystet
– Hjertebank
– Tungpustethet eller pustebesvær
– Episoder med uregelmessig puls
– Hevelser i beina 

Vi tilbyr også raskt henvisning videre dersom det er behov for videre undersøkelser hos spesialisthelsetjenesten.

EKG

EKG

Hvile-EKG gir opplysninger om hjertets funksjon. Undersøkelsen tar omtrent 10 minutter. Tas for å utrede:

  • Forskjellige former for uregelmessig hjertevirksomhet
  • Ledningsforstyrrelser i hjerter
  • Forandringer i hjertemuskulaturen forårsaket av betennelse
  • Oksygenmangel

EKG vil vurderes av spesialist. 

ARBEIDS-EKG

Arbeids-EKG / Sykkelbelastning

Test hvor du utsettes for økende fysisk belastning samtidig som du har EKG-overvåkning av hjertet. Dette gjøres for å undersøke om det foreligger koronarsykdom. Testen tar omtrent 10 minutter å gjennomføre, deretter blir testen vurdert av Indremedisiner.

Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser. Man skal sykle med bar overkropp, det kan derfor være hensiktsmessig å ta på seg behagelig tøy.

LANGTIDSEKG - 24/7

24/7 EKG 

Overvåker hjerterytmen 24 timer i døgnet i 7 dager. Undersøkelsen styres via app på telefonen, slik at du selv kan følge med på overvåkningen. Resultatene deles deretter med spesialist for vurdering. Man kan være i aktivitet som normalt, dusje og trene med ECG 247.

Kan benyttes ved:

Hjertebank og uregelmessig puls
Økt risiko for atrieflimmer og hjerneslag:

  • Alder > 75år
  • Hypertensjon
  • Diabetes
  • Tidligere hjerte- og karsykdom
  • Tidligere hjerneslag

24 TIMERS BLODTRYKKSMÅLING

24 TIMERS BLODTRYKKSMÅLING

Overvåker blodtrykket ditt jevnlig over 24 timer.
Du kommer til time og får satt på måleapparatet.

Det er viktig å leve som du vanligvis ville gjort under undersøkelsen, oppretthold dine vanlige rutiner.

I etterkant vil testresultatene bli vurdert av en av behandlende lege.

Priser konsultasjon

1 200,- (20 min)
1 700,- (40 min)

Eventuelle tester og prøvemateriell kommer i tillegg.

Våre spesialister

Steinar Berntsen

Hjertespesialist / Allmennlege

Utdanning: 

Lege, Medisinsk embetseksamen, Spesialist i indremedisin, Spesialist i sportsmedisin

Yrkeserfaring:

Arbeidet som lege siden 1974, Overlege ved intensivmedisinsk avdeling, Overlege ved indremedisinsk avdeling St.Sixtus Hospital, Haltern, Tyskland. Avdelingsoverlege indremedisinsk avdeling, Sentralsykehuset i Rogaland, Egersund Sykehus. Major/militærlege HTKSØ Vatneleiren, medisinsk ansvarlig. Avtalespesialist i indremedisin, Sandnes. 

Faglig profil: Spesialist i indremedisin, bred erfaring fra akutt og allmennmedisin.