I oktober måned retter vi fokus på forebygging mot brystkreft.

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i Norge. Brystkreftforeningen anbefaler hyppig undersøkelse av bryster som et risikoreduserende tiltak mot brystkreft.

Vi tilbyr i oktober kampanjepakke som inkluderer:

Brystundersøkelse hos lege og opplæring i korrekt selvundersøkelse av bryster.
Pris 750,-
10 minutter

Inkl. videre henvisning ved behov.