Priser

Prisliste tjenester
Konsultasjon 20 min1100 kr
Konsultasjon 30 min1300 kr
Konsultasjon 40 min1600 kr
Telefon/video konsultasjon 1100 kr
Enkel blodprøve  250 kr
Flere blodprøver  500 kr
Full blodprøvepakke  750 kr
Jerninfusjon1000 kr
Blodtapping  750 kr
Faste resepter medikamenter  300 kr
Muskelterapi 30 min  750 kr
Muskelterapi 45 min  990 kr
Muskelterapi 60 min1250 kr
Prisliste attester
Førerkortattest1100 kr
Offshoreattest1800 kr
Offshore og sjømannsattest2600 kr
Offshore varme områder2300 kr
Sjømannsattest2200 kr
Røykdykker2300 kr
Fritidsdykker1800 kr
Skoleattest1100 kr
Fallskjerm1900 kr
Utstasjonering4500 kr
Politiskoleattester1800 kr

Andre priser på forespørsel