Har du tenkt over hva det er som gjør at DIN virksomhet har en plikt til å tilknytte seg en godkjent bedriftshelsetjeneste?

Bedrifthelsetjeneste – plikt kan utløses av fysiske faktorer som:
– Sterk støy
– Mekaniske vibrasjoner
– Fysisk tungt arbeid
– Arbeidsulykker

MEN det kan også utløses av:
– Høye emosjonelle krav
– Arbeidstidsordninger

De nye endringene i lovverket om bruk av BHT skal gjøre det enklest mulig for DEG som arbeidsgiver å velge riktige tjenester, og å gjøre det enklere for bedriftshelsetjenesten å selge tjenester som treffer de arbeidsmiljøutfordringene som utgjør en risiko for de ansattes arbeidshelse.

DU som arbeidsgiver skal i samarbeid med BHT jobbe for å gjøre forebyggende arbeidsmiljøarbeid til 1. prioritering!

Er du usikker på om virksomheten din må knyttes til en BHT? Sjekk din næringskode her. Så lenge hovedaktiviteten hos virksomheten faller innunder listen av næringsgrupperinger, omfattes ALLE ansatte av kravet om BHT.

§ 13-1. Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten (arbeidstilsynet.no)