Mosaic Medical

Mosaic Medical AS er et privat legesenter og en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste. Vi tilbyr allmennlege og spesialister, og har samarbeid med psykolog, manuellterapeut, fysioterapeut og ergonom. Vi har et bredt tilbud av helsetjenester på vår klinikk.

Vi ligger sentralt plassert i Aibel bygget på Forus, få minutters kjøretur fra både Sandnes, Stavanger og Sola. 

Om oss

Mosaic Medical AS er en pasient og bruker orientert privat legesenter. Vi har pasientens beste i fokus. Alle pasienter skal oppleve seg sett, hørt og ivaretatt på vår klinikk.  Klinikken tilstreber å levere den høyeste kvalitet på våre tjenester. Vi tilstreber å kunne tilby den nyeste og beste behandling tilgjengelig for pasientens tilstand.

Klinikken tilbyr allmennlegetjenester og spesialist i indremedisin. Klinikken består av leger og legespesialister, sykepleiere, helsesekretærer og laboratorium for analyse av blod og andre prøver. Vi har høyt faglig kvalifisert personell til å håndtere alle ledd i vår praksis. Dette for å sikre høy kvalitet, levert i rett tid.

Vår tverrfaglige bredde innen forebygging, utredning og behandling av ulike sykdommer og helsetilstander representerer et unikt helsetilbud i regionen. Mosaic Medical AS er et topp moderne medisinsk senter med fokus på kvalitet og tverrfaglig samarbeid hvor pasienten er i fokus. For å sikre at våre tjenester holder høy kvalitet har vi valgt å starte en sertifiseringsprosess etter den internasjonale kvalitetsstandarden ISO 9001:2018. Sertifiseringen utføres av en ekstern instans.

Klinikken er også en av de største private aktørene innenfor Covid-19 testing og vaksinering. Vi bruker kun de beste kvalitetstestene som er å oppdrive i markedet. Vi tester privatpersoner som har symptomer eller som skal reise. Vi tester også ansatte i bedrifter som skal på jobbreise til utlandet, offshore eller annet sted hvor negativ test er nødvendig. Vi har omfattende erfaring med håndtering av smitteutbrudd på offshore og onshore installasjoner, samt oppfølgning av covid-19 syke pasienter i den forbindelse.

 Vi utsteder gyldig og godkjent reisesertifikat til alle destinasjoner og land.

Mosaic Medical teamet

Reidun Følgesvold

Leder BHT
Bedriftssykepleier/ HMS-rådgiver

920 53 420

reidun@mosaicmedical.no

Utdanning:
Ferdig utdannet sykepleier i 2008. Videreutdannelse i HMS- kultur og ledelse.

Yrkeserfaring:
Arbeidet som bedriftssykepleier/ HMS- rådgiver siden 2015. Stort engasjement for HMS – kultur og ledelse, helsefremmende og forebyggende arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Faglig profil:
HMS – rådgiver, systematisk HMS arbeid, organisasjonskultur, ledelse, krisehåndtering, rus- og spill problematikk, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, arbeidshelseovervåking og kursholder.

Gunnar Lea

Allmennlege/ medisinsk ansvarlig lege for Mosaic Medical BHT

Utdanning:
Lege. Autorisert petroleumslege, dykkerlege og sjømannslege. Under spesialisering i allmennmedisin.

Faglig profil:
Lang og bred erfaring som bedriftslege. Tidligere fagansvarlig lege for aktuelle rigg/ riggselskap på norsk sokkel. 

Flere års erfaring med allmennmedisin og legevakt.

Hanne Lende

Bedriftssykepleier/ HMS-rådgiver

45 83 47 83

hanne@mosaicmedical.no

Utdanning:
Bachelor i sykepleie.

Yrkeserfaring:
Arbeidet som sykepleier siden 2016. Stort engasjement for forebyggende og helsefremmende arbeid. Startet som bedriftssykepleier i 2021.

Faglig profil:
HMS - rådgiver, systematisk HMS arbeid, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, rus- og spill problematikk, arbeidshelseovervåkning og kursholder.

Roza Sargsyan

Yrkeshygieniker/HMS rådgiver

934 46 506

roza@mosaicmedical.no

Utdanning: kjemiingeniør, videreutdanning i yrkeshygiene fra NTNU

Yrkeserfaring: Arbeidet som yrkeshygieniker/HMS rådgiver i bedriftshelsetjeneste siden 2012. Flere års erfaring som laboratoriet ingeniør.

Faglig profil: Risikovurdering og systematisk HMS – arbeid. Bistå kunder med internkontroll og ISO sertifisering, yrkeshygieniske målinger, HMS- planer, vernerunder, revisjoner, oppfølging av lovkrav og kursholder.

Steinar Berntsen

Spesialist i indremedisin/ Allmennlege

Utdanning: 

Lege, Medisinsk embetseksamen, Spesialist i indremedisin, Spesialist i sportsmedisin

Yrkeserfaring:

Arbeidet som lege siden 1974, Overlege ved intensivmedisinsk avdeling, Overlege ved indremedisinsk avdeling St.Sixtus Hospital, Haltern, Tyskland. Avdelingsoverlege indremedisinsk avdeling, Sentralsykehuset i Rogaland, Egersund Sykehus. Major/militærlege HTKSØ Vatneleiren, medisinsk ansvarlig. Avtalespesialist i indremedisin, Sandnes. 

Faglig profil: Spesialist i indremedisin, bred erfaring fra akutt og allmennmedisin. 

Elise Lee Gundersen

Helsesekretær

elise@mosaicmedical.no

Utdanning:
Autorisert helsesekretær

Faglig profil:
Pasientoppfølging, laboratoriearbeid og prøvetaking, førstehjelp i forbindelse med skader, oppdekking og assistanse ved små inngrep, spirometriundersøkelse, audiometriundersøkelse, EKG og arbeids EKG, holter registering, vaksinering og HMS- arbeid.

Nyvin Bamarne

Helsesekretær

nyvin@mosaicmedical.no

Utdanning:
Autorisert helsesekretær

Faglig profil:
Pasientoppfølging, laboratoriearbeid og prøvetaking, førstehjelp i forbindelse med skader, oppdekking og assistanse ved små inngrep, spirometriundersøkelse, audiometriundersøkelse, EKG og arbeids EKG, holter registering, vaksinering og HMS- arbeid.

Elisabeth Thu

Administrasjonssekretær

52 05 52 28

kontakt@mosaicmedical.no

Utdanning:
Administrasjon

Faglig profil:
Pasientoppfølging, sentralbord,administrative oppgaver, kundekontakt og koordinering.