Mosaic Medical

Mosaic Medical AS er et privat legesenter og en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste. Vi tilbyr allmennlege og spesialister. Vi har samarbeid med psykolog, manuellterapeut, fysioterapeut og ergonom.
Vi har et bredt tilbud av helsetjenester på vår klinikk.

Vi ligger sentralt plassert i Aibel bygget på Forus, få minutters kjøretur fra både Sandnes, Stavanger og Sola. 

Mosaic Medical teamet

Reidun Følgesvold

Daglig leder og leder BHT
Bedriftssykepleier/ HMS-rådgiver

920 53 420

reidun@mosaicmedical.no

Utdanning:
Ferdig utdannet sykepleier i 2008. Videreutdannelse i HMS- kultur og ledelse.

Yrkeserfaring:
Arbeidet som bedriftssykepleier/ HMS- rådgiver siden 2015. Stort engasjement for HMS – kultur og ledelse, helsefremmende og forebyggende arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Faglig profil:
HMS – rådgiver, systematisk HMS arbeid, organisasjonskultur, ledelse, krisehåndtering, rus- og spill problematikk, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, arbeidshelseovervåking og kursholder.

Gunnar Lea

Allmennlege/ Bedriftslege/ Medisinsk ansvarlig lege for Mosaic Medical BHT

Utdanning:
Lege. Autorisert petroleumslege, dykkerlege og sjømannslege. Under spesialisering i allmennmedisin.

Faglig profil:
Lang og bred erfaring som bedriftslege. Tidligere fagansvarlig lege for aktuelle rigg/ riggselskap på norsk sokkel. 

Flere års erfaring med allmennmedisin og legevakt.

Hanne Lende

Bedriftssykepleier/ HMS-rådgiver

45 83 47 83

hanne@mosaicmedical.no

Utdanning:
Bachelor i sykepleie. Relevant kurset innenfor arbeidsmiljø og helse via. STAMI.  

Yrkeserfaring:
Arbeidet som sykepleier siden 2016. Stort engasjement for forebyggende og helsefremmende arbeid. Jobbet som bedriftssykepleier fra 2021. Bred klinisk sykepleiefaglig kompetanse. 

Faglig profil:
HMS - rådgiver, systematisk HMS arbeid, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, rus- og spill problematikk, arbeidshelseovervåkning og kursholder.

Roza Sargsyan

Yrkeshygieniker/HMS rådgiver

934 46 506

roza@mosaicmedical.no

Utdanning: kjemiingeniør, videreutdanning i yrkeshygiene fra NTNU

Yrkeserfaring: Arbeidet som yrkeshygieniker/HMS rådgiver i bedriftshelsetjeneste siden 2012. Flere års erfaring som laboratoriet ingeniør.

Faglig profil: Risikovurdering og systematisk HMS – arbeid. Bistå kunder med internkontroll og ISO sertifisering, yrkeshygieniske målinger, HMS- planer, vernerunder, revisjoner, oppfølging av lovkrav og kursholder.

Steinar Berntsen

Hjertespesialist / Allmennlege

Utdanning: 

Lege, Medisinsk embetseksamen, Spesialist i indremedisin, Spesialist i sportsmedisin

Yrkeserfaring:

Arbeidet som lege siden 1974, Overlege ved intensivmedisinsk avdeling, Overlege ved indremedisinsk avdeling St.Sixtus Hospital, Haltern, Tyskland. Avdelingsoverlege indremedisinsk avdeling, Sentralsykehuset i Rogaland, Egersund Sykehus. Major/militærlege HTKSØ Vatneleiren, medisinsk ansvarlig. Avtalespesialist i indremedisin, Sandnes. 

Faglig profil: Spesialist i indremedisin, bred erfaring fra akutt og allmennmedisin. 

Elise Lee Gundersen

Autorisert helsesekretær

elise@mosaicmedical.no

Utdanning:
Autorisert helsesekretær

Faglig profil:
Pasientoppfølging, laboratoriearbeid og prøvetaking, førstehjelp i forbindelse med skader, oppdekking og assistanse ved små inngrep, spirometriundersøkelse, audiometriundersøkelse, EKG og arbeids EKG, holter registering, vaksinering og HMS- arbeid.

Sarka Brambusova

Rehabiliterings terapeut

Utdanning: 

Matergrad innen sport, skaderehabilitering og pedagogikk, med tillegg av ett år studie innen Fysioterapi ved Charles Universitet Praha

Yrkeserfaring:

Variert erfaring fra flere europeiske institusjoner med fokus på rehabilitering, opptrening etter skade og forebyggende behandling av muskulære og plager med bruk av massasje og treningsøvelser.  

Faglig profil: Rehabiliterings teraput  

Christine Hole

Fysioterapeut / HMS-rådgiver 

christine@mosaicmedical.no

45 83 47 83

Utdanning:
Ferdig utdannet fysioterapeut i 2005. Videreutdannelse i ergonomi, arbeidshelse og forebyggende arbeid.

Yrkeserfaring:
Arbeidet som behandlende fysioterapi på klinikk (Aktiv Fysioterapi) siden 2007.

Arbeidet som bedriftsfysioterapeut i bedriftshelsetjeneste siden 2007. Stort engasjement for helsefremmende og forebyggende arbeid spesielt rettet mot muskel- og skjelettplager.

Faglig profil:
Ergonomisk kartlegging- og risikovurdering i alle bransjer, opplæring av ansatte i ergonomi og hensiktsmessig arbeidsteknikk i alle bransjer, kartlegging av arbeid med mekanisk vibrasjon, opplæring av ansatte som jobber med mekanisk vibrasjon, HMS – rådgiver, sykefraværsoppfølging og kursholder.