Vi holder kurs i våre lokaler 16. Juni, kl. 09-11. Kurset avholdes av yrkeshygieniker, og dekker krav til opplæring. Send mail til hanne@mosaicmedical.no for påmelding.

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger kunne dokumentere fullført opplæring i sikker bruk.

Isocyanater er en fellesbetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som brukes som bestanddel polyuretanprodukter. 

Vanlige polyuretanprodukter er maling, lakk, lim, fugemasse, bygnings- og isolasjonsskum og skumgummi. 

Eksempler på arbeid med risiko for eksponering:

  • Billakkering
  • Overflatebehandling med plastholdig maling eller lakk
  • Sveising, lodding og skjæring av overflatebehandlet metall
  • Herding av polyester, polyeterer og epoxyharpikser

Alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger må kunne dokumentere  

  • forståelse og mestring av teoretiske og praktiske temaer i REACH-forordning nr. 2020/1149 (lovdata.no, PDF)
  • at de er klar over risikoene som er forbundet med bruk av diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger
  • tilstrekkelig kunnskap om gode arbeidsmetoder, hensiktsmessige risikohåndteringstiltak og riktig bruk av personlig verneutstyr

Vi arranger kurs som dekker krav til opplæring for alle som bruker (di)isocyanater.

Opplæringskravet gjelder alle som bruker (di)isocyanater og (dii)socyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Etter å ha deltatt på kurset viser deltaker kunnskap om risikoene som er forbundet med bruk av (di)isocyanater og (di)isocyanat-holdige blandinger. Deltaker har også etter kurs tilegnet seg kunnskap om gode arbeidsmetoder, hensiktsmessige risikohåndteringstiltak og riktig bruk av personlig verneutstyr.

Kurset ivaretar det som er beskrevet her : https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/krav-til-opplaring-for-alle-som-bruker-diisocyanater/   (arbeidstilsynet.no)

Det foreligger krav fra Arbeidstilsynet om at opplæringen skal gis av en ekspert, som har kompetanse innen arbeidsmiljøfag oppnådd gjennom faglig utdannelse eller yrkesopplæring – som har spesifikk kompetanse på de feltene som er relevante for kurset.