COVID-19

Vi har åpent for timebestillinger med fysisk oppmøte og følger retningslinjer for smittevern.

Hvis du har symptomer på Covid-19 infeksjon, ønsker vi du gir beskjed i forkant.

Vi har åpent for testing i klinikkens åpningstider, hverdager fra kl 08.00-15.30.

 

 

PCR test 48 timer

Tester for pågående infeksjon

Analyseres innen 48 timer

Pris: 750,-

Antigen test

Tester for pågående infeksjon

Svar på 15 minutter

Pris: 300-500,- m/u dokumentasjon

Antistoff test

Kan teste for tidligere infeksjon og i noen tilfeller pågående

 Pris: 850,-

Attester til reisebruk

Vi utformer attester standarisert på engelsk

Attestene oppfyller alle krav fra flyselskap og grenseoverganger og har aldri blitt avvist

Ingen ekstra kostnad

Bedriftsoppdrag etter spesifikasjon

Vi tilbyr bedrifter komplette løsninger etter ønskede spesifikasjoner

Dette inkluderer testing, oppfølging og rådgiving.

Vi har solid erfaring innenfor dette og er fleksible og imøtekommende til kundens behov.

Våre tester og tjenester:

Om våre tester
  • Våre PCR tester utføres med RT-PCR (Real time PCR) protokoll som er universelt anerkjent som den mest presise diagnostiske testen for Covid-19.
  • RT-PCR anses som gullstandard i hele verden og anerkjennes til alle reiseformål.
  • Våre antigen og antistoff tester oppfyller de strengeste krav til nøyaktighet og er internasjonalt anerkjente.
Om våre tjenester
  • Vi leverer ut svar og attester så snart et klart laboratoriesvar foreligger, hele døgnet
  • Alle svar sendes fortløpende, dette kvalitetssikres i flere ledd
  • Attester kan utstedes både fysisk og i elektronisk format
  • Alle svar registreres og i helsenorge.no
Viktig informasjon
  • Erfaringsmessig tar utstedelsen av attester ofte kortere tid enn det som er angitt men det kan i enkelte tilfeller ta litt tid utover den angitte analysetiden.
  • 48 timers tester som tas på en torsdag eller fredag vil erfaringsmessig ikke foreligge før mandag