Kontakt oss

52 05 52 28

kontakt@mosaicmedical.no

Org. nr: 922 837 155

Besøksadresse: Vestre Svanholmen 14, 4313 Sandnes, Aibel bygget
Klikk for å åpne kart

Postadresse: Vestre Svanholmen 14, 4313 Sandnes

Åpningstider

}

Mandag – Fredag 08:00 – 15:30

Åpningstider romjulen 2022: Tirsdag – Fredag 09:00 – 13.00

Timer utenfor ordinære åpningstider etter avtale.

 

Mosaic Medical teamet

Reidun Følgesvold

Leder BHT
Bedriftssykepleier/ HMS-rådgiver

920 53 420

reidun@mosaicmedical.no

Utdanning:
Ferdig utdannet sykepleier i 2008. Videreutdannelse i HMS- kultur og ledelse.

Yrkeserfaring:
Arbeidet som bedriftssykepleier/ HMS- rådgiver siden 2015. Stort engasjement for HMS – kultur og ledelse, helsefremmende og forebyggende arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Faglig profil:
HMS – rådgiver, systematisk HMS arbeid, organisasjonskultur, ledelse, krisehåndtering, rus- og spill problematikk, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, arbeidshelseovervåking og kursholder.

Gunnar Lea

Allmennlege/ medisinsk ansvarlig lege for Mosaic Medical BHT

Utdanning:
Lege. Autorisert petroleumslege, dykkerlege og sjømannslege. Under spesialisering i allmennmedisin.

Faglig profil:
Lang og bred erfaring som bedriftslege. Tidligere fagansvarlig lege for aktuelle rigg/ riggselskap på norsk sokkel. 

Flere års erfaring med allmennmedisin og legevakt.

Hanne Lende

Bedriftssykepleier/ HMS-rådgiver

45 83 47 83

hanne@mosaicmedical.no

Utdanning:
Bachelor i sykepleie.

Yrkeserfaring:
Arbeidet som sykepleier siden 2016. Stort engasjement for forebyggende og helsefremmende arbeid. Startet som bedriftssykepleier i 2021.

Faglig profil:
HMS - rådgiver, systematisk HMS arbeid, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, rus- og spill problematikk, arbeidshelseovervåkning og kursholder.

Roza Sargsyan

Yrkeshygieniker/ HMS rådgiver

934 46 506

roza@mosaicmedical.no

Utdanning: kjemiingeniør, videreutdanning i yrkeshygiene fra NTNU

Yrkeserfaring: Arbeidet som yrkeshygieniker/HMS rådgiver i bedriftshelsetjeneste siden 2012. Flere års erfaring som laboratoriet ingeniør.

Faglig profil: Risikovurdering og systematisk HMS – arbeid. Bistå kunder med internkontroll og ISO sertifisering, yrkeshygieniske målinger, HMS- planer, vernerunder, revisjoner, oppfølging av lovkrav og kursholder.

Steinar Berntsen

Spesialist i indremedisin/ Allmennlege

Utdanning: 

Lege, Medisinsk embetseksamen, Spesialist i indremedisin, Spesialist i sportsmedisin

Yrkeserfaring:

Arbeidet som lege siden 1974, Overlege ved intensivmedisinsk avdeling, Overlege ved indremedisinsk avdeling St.Sixtus Hospital, Haltern, Tyskland. Avdelingsoverlege indremedisinsk avdeling, Sentralsykehuset i Rogaland, Egersund Sykehus. Major/militærlege HTKSØ Vatneleiren, medisinsk ansvarlig. Avtalespesialist i indremedisin, Sandnes. 

Faglig profil: Spesialist i indremedisin, bred erfaring fra akutt og allmennmedisin. 

Sarka Brambusova

Rehabiliterings terapeut

Utdanning: 

Matergrad innen sport, skaderehabilitering og pedagogikk, med tillegg av ett år studie innen Fysioterapi ved Charles Universitet Praha

Yrkeserfaring:

Variert erfaring fra flere europeiske institusjoner med fokus på rehabilitering, opptrening etter skade og forebyggende behandling av muskulære og plager med bruk av massasje og treningsøvelser.  

Faglig profil: Rehabiliterings teraput  

Elise Lee Gundersen

Autorisert helsesekretær

elise@mosaicmedical.no

Utdanning:
Autorisert helsesekretær.

Faglig profil:
Pasientoppfølging, laboratoriearbeid og prøvetaking, førstehjelp i forbindelse med skader, oppdekking og assistanse ved små inngrep, spirometriundersøkelse, audiometriundersøkelse, EKG og arbeids EKG, holter registering, vaksinering og HMS- arbeid.

Elisabeth Thu

Administrasjonssekretær

52 05 52 28

kontakt@mosaicmedical.no

Utdanning:
Administrasjon

Faglig profil:
Pasientoppfølging, sentralbord,administrative oppgaver, kundekontakt og koordinering.