Sjømannslege – Sjømannsattest

Mosaic har godkjent sjømannslege som kan skrive ut sjømannsattest. Alle som arbeider på norske skip og flyttbare innretninger trenger en gyldig sjømannsattest.

Få time på dagen uten henvisning

For å få utskrevet helseattest vil vår lege undersøke at du er helsemessig skikket til å arbeide til sjøs og ikke lider av en medisinsk tilstand som kan utgjøre en fare for helse og sikkerhet for andre ombord.

Hos oss får du time på dagen og du trenger ikke henvisning.

Ofte stilte spørsmål:

Hvordan foregår helseundersøkelsen?

Helseundersøkelsen gjennomføres etter krav fra Helsedirektoratet sin veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs.

Det er en omfattende helseundersøkelse som innebærer test av synet, hørsel, kliniske funn, psykisk og fysisk tilstand og andre diagnostiske tester. På bakgrunn av dette vil vår petroleumslege skrive ut offshoreattest dersom man er helsemessig og medisinsk skikket til å arbeide offshore i henhold til helsekravene.

Hvor ofte trenger jeg sjømannsattest?

Man må få ny helseattest hvert andre år. Helseerklæringen er derfor gyldig i to år. Det er bare en sertifisert sjømannslege som kan skrive ut sjømannsattest.

Hvor lang tid tar helseundersøkelsen?

Undersøkelsen tar oppimot en time der tidsbruk avhenger litt av hvilke tester som må utføres.

Pris sjømannsattest

  • Sjømannsattest – kr 2200
  • Offshore- og sjømannsattest – kr 2600

Dersom du har bedriftsavtale vennligst kontakt oss eller hør med arbeidsgiveren din om pris. 

5

Offshoreattest

Skal du reise offshore for første gang eller trenger å fornye godkjenningen, har vi petroleumslege som kan utstede petroleumsattest.

5

Førerkortattest

Har du en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, trenger du førerkortattest utskrevet av lege.

5

Dykkerattest

Mosaic har godkjent dykkerlege for både innaskjærs og offshoredykking som kan utstede dykkerattest. Vi gjør også scubaattester utført av dykkerlege.

5

Andre attester

Trenger du helseattest til Politihøgskolen, fallskjermattest, utstasjonering, røykdykker, skoleattest eller andre? Ta kontakt så hjelper vi deg!

5

Yrkesdykker/redningsdykker

Det er krav om årlig helseundersøkelse for de fleste dykkere. Kravene som stilles til yrkesdykkere er strengere enn for fritidsdykkere og helseattest må utstedes av en godkjent dykkerlege

5

Sjømannsattest

Jobber du på skip eller flyttbar installasjon trenger du en sjømannsattest fra sertifisert sjømannslege.