Dykkerlege – Dykkeattest

Mosaic har godkjent dykkerlege som kan skrive ut forskjellige typer dykkerattest til yrkesdykkere, kontinentalsokkeldykkere, og sportsdykkere. 

Få time på dagen uten henvisning

Det er krav om årlig helseundersøkelse for de fleste dykkere, som må være utført av godkjent dykkerlege. 

Hos oss får du time på dagen og du trenger ikke henvisning.

Ofte stilte spørsmål:

Hvordan foregår helseundersøkelsen?

Helseundersøkelsen gjennomføres etter krav fra Helsedirektoratet.

Det er en kompleks helseundersøkelse som innebærer test av synet, hørsel, kliniske funn, fysisk tilstand og andre diagnostiske tester. På bakgrunn av dette vil vår dykkerlege ut dykkerattest dersom man er helsemessig og medisinsk skikket til å utøve dykking i henhold til helsekravene.

Hvor ofte trenger jeg dykkerattest?

De fleste helseattestene krever fornyelse hvert år. Det er bare godkjent dykkerlege som kan skrive ut dykkerattest.

Hvor lang tid tar helseundersøkelsen?

Undersøkelsen tar oppimot en time der tidsbruk avhenger av hvilke tester som må utføres.

Pris dykkerattest

  • Yrkesdykker – kr 2500
  • Røykdykker – kr 2300
  • Fritidsdykker – kr 1800

Dersom du har bedriftsavtale vennligst kontakt oss eller hør med arbeidsgiveren din om pris. 

5

Offshoreattest

Skal du reise offshore for første gang eller trenger å fornye godkjenningen, har vi petroleumslege som kan utstede petroleumsattest.

5

Førerkortattest

Har du en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, trenger du førerkortattest utskrevet av lege.

5

Dykkerattest

Mosaic har godkjent dykkerlege for både innaskjærs og offshoredykking som kan utstede dykkerattest. Vi gjør også scubaattester utført av dykkerlege.

5

Andre attester

Trenger du helseattest til Politihøgskolen, fallskjermattest, utstasjonering, røykdykker, skoleattest eller andre? Ta kontakt så hjelper vi deg!

5

Yrkesdykker/redningsdykker

Det er krav om årlig helseundersøkelse for de fleste dykkere. Kravene som stilles til yrkesdykkere er strengere enn for fritidsdykkere og helseattest må utstedes av en godkjent dykkerlege

5

Sjømannsattest

Jobber du på skip eller flyttbar installasjon trenger du en sjømannsattest fra sertifisert sjømannslege.