Helseattest

Hos Mosaic Medical kan du få skrevet ut helseattest og sertifikat. Få time hos sertifisert lege som har lang og bred erfaring innen de fleste næringer som offshore, dykking, sjømann, utstasjonering med mer.

Få time på dagen uten henvisning

Mosaic har godkjent petroleumslege, dykkelege og sjømannslege som kan skrive ut en rekke helseattester, se under for et utvalg. Finner du ikke attesten du ønsker, kan du kontakte oss så kan vi se om vi kan hjelpe deg.

Du trenger ingen henvisning og kan få time på dagen.

5

Offshoreattest

Skal du reise offshore for første gang eller trenger å fornye godkjenningen, har vi petroleumslege som kan utstede petroleumsattest.

5

Førerkortattest

Har du en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, trenger du førerkortattest utskrevet av lege.

5

Dykkerattest

Mosaic har godkjent dykkerlege for både innaskjærs og offshoredykking som kan utstede dykkerattest. Vi gjør også scubaattester utført av dykkerlege.

5

Andre attester

Trenger du helseattest til Politihøgskolen, fallskjermattest, utstasjonering, røykdykker, skoleattest eller andre? Ta kontakt så hjelper vi deg!

5

Yrkesdykker/redningsdykker

Det er krav om årlig helseundersøkelse for de fleste dykkere. Kravene som stilles til yrkesdykkere er strengere enn for fritidsdykkere og helseattest må utstedes av en godkjent dykkerlege

5

Sjømannsattest

Jobber du på skip eller flyttbar installasjon trenger du en sjømannsattest fra sertifisert sjømannslege.

5

Offshoreattest

Skal du reise offshore for første gang eller trenger å fornye godkjenningen, har vi petroleumslege som kan utstede petroleumsattest.

5

Førerkortattest

Har du en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, trenger du førerkortattest utskrevet av lege.

5

Dykkerattest

Mosaic har godkjent dykkerlege for både innaskjærs og offshoredykking som kan utstede dykkerattest. Vi gjør også scubaattester utført av dykkerlege.

5

Andre attester

Trenger du helseattest til Politihøgskolen, fallskjermattest, utstasjonering, røykdykker, skoleattest eller andre? Ta kontakt så hjelper vi deg!

5

Yrkesdykker/redningsdykker

Det er krav om årlig helseundersøkelse for de fleste dykkere. Kravene som stilles til yrkesdykkere er strengere enn for fritidsdykkere og helseattest må utstedes av en godkjent dykkerlege

5

Sjømannsattest

Jobber du på skip eller flyttbar installasjon trenger du en sjømannsattest fra sertifisert sjømannslege.