Har du diabetes og bruker blodsukkersenkende medisiner? Da må du fornye førerkortet ditt innen 1 januar 2023 dersom det er gyldig i mer enn fem år. Det melder Statens vegvesen om på sine sider. Hos Mosaic Medical kan du fornye førerkortattesten din samme dag til kr 1100,- Helseattest – Mosaic medical

Maks 5 år for førerkortgruppe 1

  • Førerkortforskriften § 4-1 er blitt endret slik at personer som bruker blodsukkersenkende medisiner må ha legeerklæring minst hvert femte år, med maksimalt 5 års gyldighet.
  • Ny forskrift gjelder for førerkortgruppe 1, altså klassene B, BE, A, A1, A2, AM, S og T.
  • Fornyelse av førerkortattest gjøres av lege. Helseattest / førerkortattest leveres til Vegvesenet.  
  • Det er dessverre ikke noen digital løsning for å levere helseattest / førerkortattest ennå.
  • Du får melding når Statens vegvesen har mottatt helseattesten din, og du kan da bestille nytt førerkort om bildet ditt ikke er for gammelt.

Maks 3 år for førerkortgruppe 2 og 3

  • Det stilles krav om legeerklæring hvert tredje år i klasser innenfor førerkortgruppe 2 og 3 (C- og D-klassene).

For mer informasjon: Informasjon til førere som har diabetes | Statens vegvesen