Koronatest

Vi lanserer nå muligheten for å teste deg eller dine ansatte for Covid-19-virus.

Det tilbys to type tester:

Antistoff-test (tester om du har hatt virus)

Antistoff-test kan med stor grad av sannsynlighet vise om du har gjennomgått COVID-19-infeksjon.

Du må være frisk eller vente minimum 10 dager etter luftveissymptomer før du kan ta denne testen hos oss.

Den utføres ved at det tas blodprøve som sendes til laboratorium. Du kan bestille slik test uten konsultasjon med lege.

Testen koster 700kr og du får svar etter et par virkedager.

PCR-test (tester for aktivt virus)

Testen er den samme som utføres av det offentlige helsevesen/legevakt og krever ingen fysisk kontakt mellom helsepersonell og pasient eller bruk av smittevernutstyr og administreres etter FHI’s retningslinjer

Kvalifisert helsepersonell overvåker og kvalitetssikrer prøvetakingen mens legene våre følger opp resultatene og informerer om svar 

Positive funn blir registrert og formidlet til videre oppfølging av offentlig smittevern

Svar formidles innen få virkedager.

Merk at denne testen utføres utenfor lokalet av autorisert helsepersonell eller hjemme med helsepersonell over videokonsultasjon. Det skal ikke møtes opp i klinikken for testing.

For mer informasjon vennligst kontakt oss.

Bestill test

For å bestille koronatest kan man benytte online timebestilling eller kontakte oss ved bruk av kontaktskjemaet.

Er du usikker eller ønsker mer informasjon på hvilken test som skal benyttes kan du kontakte oss på telefon eller ved bruk av kontaktskjemaet.

Vi minner om at dersom du nylig har hatt symptomer på covid-19 skal du ikke møte opp inne i klinikken.

Kontaktskjema

Kontakt oss

52 05 52 28

Mandag - Fredag 08:00 - 15:00

kontakt@mosaicmedical.no

Vestre Svanholmen 14, 4313 Sandnes, Aibel bygget

Postboks 6841 Ulsberget, 4079 Stavanger