ROSA MÅNED

ROSA MÅNED

I oktober måned retter vi fokus på forebygging mot brystkreft. Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i Norge. Brystkreftforeningen anbefaler hyppig undersøkelse av bryster som et risikoreduserende tiltak mot brystkreft.Vi tilbyr i oktober kampanjepakke...

Grunnkurs i arbeidsmiljø 2023

Hei kjære BHT kunder, 25.-27. oktober arrangerer vi Grunnkurs i arbeidsmiljø. Kurset dekker lovkrav om 40 timers HMS- opplæring for ledere, medlemmer av AMU og verneombud. Kurset krever ingen forkunnskaper. Kurset består av 3 dager med undervisning og gruppeoppgaver,...

Arbeidstilsynet kontrollerer renholdsbransjen!

Arbeidstilsynet har denne måneden gått ut med at de nå skal ut og kontrollere renholdsvirksomheter landet over ✋🏻Direktøren i Arbeidstilsynet uttaler seg om at alle renholdsvirksomheter må nå være forberedt på å få besøk. Grunnlaget for fokuset på renholdsbransjen er...

Endringer i arbeidsmiljøloven!

Endringer i arbeidsmiljøloven!

Visste du at det i mars er blitt kunngjort endringer i arbeidsmiljøloven? 🤚🏻Disse endringene trer i kraft fra 1.1.2024. Det har blitt tydeliggjort krav for arbeidsgivere når det gjelder 👇🏻 Etablering av arbeidsmiljøutvalg (AMU)I virksomheter hvor det jevnlig...

Plikt til å tilknytte seg til bedriftshelsetjeneste

Har du tenkt over hva det er som gjør at DIN virksomhet har en plikt til å tilknytte seg en godkjent bedriftshelsetjeneste? Bedrifthelsetjeneste - plikt kan utløses av fysiske faktorer som:- Sterk støy- Mekaniske vibrasjoner- Fysisk tungt arbeid- Arbeidsulykker MEN...

Ny lovendring for bedriftshelsetjenesten

Visste du at du som arbeidsgiver er pliktet til å knytte virksomheten din til en bedriftshelsetjeneste (BHT) som er godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene tilsier det? Fra 1. Januar 2023 endres forskriften om bruk av bedriftshelsetjenester for virksomheter....