Arbeidstilsynet har denne måneden gått ut med at de nå skal ut og kontrollere renholdsvirksomheter landet over ✋🏻
Direktøren i Arbeidstilsynet uttaler seg om at alle renholdsvirksomheter må nå være forberedt på å få besøk.

Grunnlaget for fokuset på renholdsbransjen er at bransjen slår ut på flere av sårbarhetskriteriene for utnyttelse i arbeidslivet. I tillegg viser tidligere kontroller gjennomført av ATIL at det er en del useriøse aktører i renholdsbransjen.

Sårbarhetsfaktorer i renholdsbransjen inkluderer:
– mange ansatte med utenlandsk bakgrunn
– få krav til utdanning
– fysisk belastende arbeid
– ubekvemme arbeidstider

Fokuspunkter for tilsyn fra ATIL vil inkludere undersøkelse av om arbeidstakerne får allmenngjort lønn og oppfølging av godkjenningsordningen for renhold.

Andre arbeidsmiljøfaktorer som påvirker arbeidstakere i renholdsbransjen er:
– Vått arbeid
– Kontakt med kjemikalier og biologiske faktorer

Du kan lese mer om dette på Arbeidstilsynet sine nettsider: Arbeidstilsynet kontrollerer renholdsbransjen | Arbeidstilsynet (ntb.no)

Ta kontakt om du har behov for rådgivning eller bistand fra bedriftshelsetjeneste 😃
Bedriftshelsetjeneste – Mosaic medical