Ingen kreftsvulster er like. Det kan vi benytte til bedre behandling.

Ulike kreftsvulster krever ulike typer behandling.

Det er derfor viktig å finne den rette behandlingen så raskt som mulig. Mosaic utfører omfattende molekylær testing på DNA, RNA og proteiner for å identifisere biomarkører som avgjør hvilken behandling som virker best. Denne informasjonen er et kraftig verktøy i prosessen mot riktig kreftbehandling for den enkelte pasient.

Svulstene blir sendt til og analysert hos Caris Molecular Intelligence. Caris er den mest erfarne leverandøren innen tumorprofilering i verden. Over 2 millioner tester er utført i mer enn 50 land. Mer enn 600 markører blir analysert og tar 10 - 14 dager. Uavhengig forskning viser bruk av Caris gir økt overlevelse: Increased survival

Mosaic er landsdekkende og det trengs ikke hentes ut nye vevsprøver for å utføre profilering.

Helseministeren lovet sterk satsing på persontilpasset kreftbehandling i sykehustalen 2018 (se avsnitt "Persontilpasset medisin"). 

Du kan lære mer om Mosaic sin analyse og behandling her:
VG 
Lokalavisen
Alt om din helse

Mosaic tilbyr også second opinion og kreftbehandling.

Har du uhelbredelig kreft kan du bestille telefonkonsultasjon hos vår erfarne kreftlege. Vi vil da vurdere om det finnes andre aktuelle behandlingstilbud.

I tillegg til å profilere kreftsvulsten tilbyr også Mosaic kreftbehandling basert på profilen av svulsten. 

Kontakt oss for gratis konsultasjon

 
mosaic-sml2.png

Mosaic teamet.

Solveig Stråtveit

Daglig leder – Solveig Stråtveit

Spesialsykepleier med 21 års erfaring fra Stavanger Universitetssjukehus og Kolibri Medical Group.

Dagfinn Øgreid

Medisinsk ansvarlig – Dagfinn Øgreid

Professor og spesialist i onkologi. 36 års erfaring fra Universitetene i Bergen og Stavanger, Haukeland og Stavanger Universitetssjukehus og Kolibri Medical Group.


Kontakt oss.

Mosaic Medical AS
Norge

kontakt@mosaicmedical.no
+47 52 05 52 99

Orgnr: 917 032 637